تلخیص منطق
تعداد بازدید ها: 814135
   

حکم رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چیست؟

حکم رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چیست؟


مسأله 11 - رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر آن که دیگری اعلم باشد که در این صورت رجوع به او واجب است.

 

 

منبع: رساله توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی

نظرات سایر مراجع را از این قسمت بیابید.

Google  
کلمه مورد نظر را وارد و سپس سرچ کنید